Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Εθνικοί Λογαριασμοί > Αρχείο ΑνακοινώσεωνΈτος Ανακοίνωσης: 2011

09/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2011

15/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2011 (προκ. εκτίμηση)

06/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Αναθεωρημένα Στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών, 1995 - 2009 και Εκτίμηση ΑΕΠ για το 2010

08/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2010

16/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2011 (προκ. εκτίμηση)

09/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2011

13/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2011 (προκ. εκτίμηση)

11/04/2011Νέα Έκδοση: Εθνικοί Οικονομικοί Λογαριασμοί 2010 (Προκαταρτικά Στοιχεία)

22/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Πρώτη Εκτίμηση 2010

11/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2010

15/02/2011Νέα Έκδοση: Εθνικοί Λογαριασμοί, 1995 - 2008

15/02/2011Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2010 (προκ. εκτίμηση)


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση