Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Εθνικοί Λογαριασμοί > Αρχείο ΑνακοινώσεωνΈτος Ανακοίνωσης: 2015

09/12/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2015

13/11/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2015 (προκ. εκτίμηση)

16/10/2015Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2013 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 1995-2012, 2014

08/09/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2015

14/08/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2015 (προκ. εκτίμηση)

09/06/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2015

13/05/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2015 (προκ. εκτίμηση)

20/03/2015Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί (Συμφώνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010), Πρώτη Εκτίμηση 2014

11/03/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2014

13/02/2015Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2014 (προκ. εκτίμηση)


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση