Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Εθνικοί Λογαριασμοί
07/09/2021Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 2ο Τρίμηνο 2021

01/09/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2021

17/08/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2021 (προκ. εκτίμηση)

07/06/2021Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 1ο Τρίμηνο 2021

31/05/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2021

18/05/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2021 (προκ. εκτίμηση)

10/05/2021Χρηματοοικονομικοί και Μη-Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί κατά Θεσμικό Τομέα, 2010-2019

27/04/2021Διορθωμένη Ανακοίνωση: Εθνικοί Λογαριασμοί Αναθεώρηση Ετήσιων και Τριμηνιαίων Στοιχείων, 2020

26/04/2021Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί Αναθεώρηση Ετήσιων και Τριμηνιαίων Στοιχείων, 2020

26/04/2021Επιβεβαίωση της Ποιότητας των Στοιχείων του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

05/03/2021Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 4ο Τρίμηνο 2020

02/03/2021Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Πρώτη Εκτίμηση 2020 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2019

02/03/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2020

16/02/2021Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2020 (προκ. εκτίμηση)

04/12/2020Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 3ο Τρίμηνο 2020

30/11/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2020

13/11/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2020 (προκ. εκτίμηση)

16/10/2020Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Αναθεωρημένα Στοιχεία 2014-2018 και Αναθεωρημένη Εκτίμηση 2019

04/09/2020Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 2ο Τρίμηνο 2020

31/08/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2020

14/08/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2020 (προκ. εκτίμηση)

05/06/2020Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 1ο Τρίμηνο 2020

29/05/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2020

15/05/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2020 (προκ. εκτίμηση)

06/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 4ο Τρίμηνο 2019

03/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Πρώτη Εκτίμηση 2019 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2018

03/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2019

14/02/2020Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 4ο Τρίμηνο 2019 (προκ. εκτίμηση)

13/12/2019Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 3ο Τρίμηνο 2019

09/12/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2019

14/11/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2019 (προκ. εκτίμηση)

21/10/2019Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί (Ετήσια & Τριμηνιαία), Μείζων Αναθεώρηση 2010-2017 και Αναθεωρημένη Εκτίμηση 2018

13/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 2ο Τρίμηνο 2019

06/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2019

14/08/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 2ο Τρίμηνο 2019 (προκ. εκτίμηση)

14/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί), 1ο Τρίμηνο 2019

07/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2019

15/05/2019Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 1ο Τρίμηνο 2019 (προκ. εκτίμηση)

24/06/2015Νέα Έκδοση: Εθνικοί Λογαριασμοί, 1995-2012

Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
     Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση