Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Εθνικοί ΛογαριασμοίΕτήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201909/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201914/11/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2018 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)31/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε Βασικές Τιμές και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Τιμές Αγοράς09/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά Κατηγορία Δαπάνης09/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 1995-201913/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση