Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Εθνικοί ΛογαριασμοίΜέθοδος Αλυσιδωτής Σύνδεσης που Χρησιμοποιείται στους Εθνικούς Λογαριασμούς

Επεξηγηματικό Σημείωμα για Αναθεώρηση Εθνικών Λογαριασμών 2010-2017

Επεξηγηματικό Σημείωμα για Αναθεώρηση Εθνικών Λογαριασμών 1995-2013

Πολιτική Αναθεώρησης Εθνικών Λογαριασμών

Αριθμός Εργαζομένων και Ώρες Εργασίας, 2017 - ESMS (EN)

Πίνακας Οικονομικών Δραστηριοτήτων που Επηρεάστηκαν από τα Περιοριστικά Μέτρα κατά της Πανδημίας


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Δεν υπάρχουν Ερωτηματολόγια

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση