Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οικονομία > Εθνικοί Λογαριασμοί > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2019
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201915/05/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201914/08/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201914/11/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201914/02/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201907/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201906/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)21/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201909/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201903/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1ο Τρίμηνο 201907/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201906/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)21/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201909/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201903/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 1ο Τρίμηνο 201907/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201906/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)21/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201909/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201903/03/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση