Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Δημόσια Οικονομικά > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2004

03/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 3o ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

30/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 2o ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

10/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 1998-2003 (ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

12/07/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

20/05/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,1998-2003

19/03/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

06/02/2004ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση