Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Δημόσια Οικονομικά

EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010

Annex I of the EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010

Reconciliation Table (RT) of Article 3(2) of Directive 2011/85 on Budgetary Frameworks

Metadata Template for Eurostat Data Collection on Contingent Liabilities (Annex 2)

Αναθεωρήσεις λόγω αλλαγής μεθοδολογίας από ΕΣΟΛ 95 σε ΕΣΟΛ 2010


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Δεν υπάρχουν Ερωτηματολόγια

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση