Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οικονομία > Κυριότεροι Οικονομικοί Δείκτες

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ11/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ11/10/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση