Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οικονομία > Δείκτης Τιμών Καταναλωτή > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2005
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)03/01/06 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2004)03/01/06 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2004)03/01/06 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2005 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)09/01/06 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2005 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2004)09/01/06 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση