Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οικονομία > Δείκτης Τιμών Καταναλωτή > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2007
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)02/01/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2006)02/01/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)02/01/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007 (Ταξινόμηση COICOP)07/01/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2007 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)07/01/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)16/02/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΦΕΒ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)12/03/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΑΡ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)18/04/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΠΡ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)10/05/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)14/06/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΟΥΝ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)09/07/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΟΥΛ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)08/08/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΥΓ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)12/09/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕΠ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)09/10/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΚΤ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)02/11/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΝΟΕ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)07/12/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΕΚ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)07/01/08 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση