Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οικονομία > Δείκτης Τιμών Καταναλωτή > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2019
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019 (Ταξινόμηση ECOICOP)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)07/02/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)07/03/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)04/04/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)03/05/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)06/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)04/07/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)05/08/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)05/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)03/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)07/11/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)05/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)03/01/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση