Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενέργεια, Περιβάλλον > Περιβάλλον

Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Έρευνα για τη Διαχείριση Αποβλήτων των Επιχειρήσεων

Έρευνα για τη Διαχείριση Λυμάτων σε Σταθμούς Επεξεργασίας

Εκπομπές Αέριων Ρύπων

Περιβαλλοντικός Θόρυβος

Έρευνα για τις Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Πόρων στο Δημόσιο Τομέα

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2019

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2018

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2017

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2016

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2015

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2014

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2013

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2012

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2011

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2010

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2009

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2008

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2007

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2006

Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2005


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία 2009 (401,92 Kb)
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση