Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενέργεια, Περιβάλλον > Περιβάλλον


08/07/2021Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2019

26/01/2021Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2019

16/07/2020Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση Πόρων στον Δημόσιο Τομέα, 2017-2018

09/07/2020Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2018

16/07/2019Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2017

21/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2017

25/04/2013Αποτελέσματα Έρευνας: Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, 2010

24/07/2007ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/05/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2006

Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
    Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση