Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενέργεια, Περιβάλλον > Περιβάλλον

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 1993-201721/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ25/04/13 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 24/07/07 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ, 1990-201405/01/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, 1990-201410/01/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ21/03/08 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 201716/07/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 2016 12/07/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση