Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εξωτερικό Εμπόριο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2002

04/12/2002ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2002

04/12/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2002

01/11/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥN 2002

27/09/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2002

16/09/2002ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2002

13/09/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2002

07/08/2002ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, 2001

19/07/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2002

21/06/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2002

22/05/2002ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2002


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση