Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εξωτερικό Εμπόριο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2004

23/12/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΥΓ 2004

21/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2004 (ΠΡΟΚ)

09/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ – ΜΑΙΟΣ 2004, ΙΑΝ – ΙΟΥΝ 2004, ΙΑΝ – ΙΟΥΛ 2004.

03/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2004 (ΠΡΟΚ)

02/12/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΙΟΥΛ 2004

22/11/2004ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝ 2004

19/11/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΙΟΥΝ 2004

18/11/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2004 (ΠΡΟΚ)

12/11/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΙΟΣ 2004

15/10/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2004 (ΠΡΟΚ)

15/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2004 (ΠΡΟΚ)

20/08/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2004 (ΠΡΟΚ)

09/08/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2004

19/07/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΤΟΜΟΙ Ι & II), 2003

09/07/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΠΡ 2004

18/06/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2004 (ΠΡΟΚ)

11/06/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2003

04/06/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΡ 2004

20/05/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΦΕΒ 2004

20/05/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2004 (ΠΡΟΚ)

23/04/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2004 (ΠΡΟΚ)

23/04/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΙΑΝ 2004

16/03/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2004 (ΠΡΟΚ)

27/02/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΔΕΚ 2003

18/02/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2003

13/02/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2003 (ΠΡΟΚ)

06/02/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΝΟΕ 2003

27/01/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2003 (ΠΡΟΚ)

27/01/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΟΚΤ 2003

12/01/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2003 (ΠΡΟΚ)

12/01/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΣΕΠ 2003


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση