Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Εξωτερικό Εμπόριο > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1985-2007
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-200722/08/08 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση