Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Εξωτερικό Εμπόριο > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2001
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 01/0130/04/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 02/0109/05/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 03/0119/06/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 04/0123/07/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 05/0119/09/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 06/0116/10/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 07/0122/11/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 08/0117/12/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 09/0125/01/02 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 10/0114/02/02 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 11/0113/03/02 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 12/0110/04/02 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση