Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Βιομηχανία


29/05/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2020

28/05/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2020

20/05/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2020

30/04/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2020

29/04/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2020

21/04/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2020

31/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2020

30/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2020

20/03/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2019

28/02/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2020

27/02/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2019

20/02/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2019

31/01/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2019

30/01/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Νοε 2019

29/01/2020Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2019

31/12/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2019

30/12/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Οκτ 2019

20/12/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2019

29/11/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2019

28/11/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2019

20/11/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Αυγ 2019

07/11/2019Νεότερα Στοιχεία: Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις για το Βιομηχανικό Τομέα, 2018

31/10/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2019

30/10/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Αυγ 2019

21/10/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2019

30/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Αυγ 2019

27/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουλ 2019

20/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2019

05/09/2019Νεότερα Στοιχεία: Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων Κατά Είδος, 2014-2017

30/08/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2019

29/08/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2019

20/08/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2019

31/07/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2019

30/07/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2019

22/07/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2019

02/07/2019Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Βιομηχανίας, 2017

28/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2019

27/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2019

20/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2019

31/05/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2019

30/05/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μαρ 2019

20/05/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2019

30/04/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2019

25/04/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2019

22/04/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2019

29/03/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2019

28/03/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιαν 2019

28/02/2019Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2019
22/06/2020 Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2020

29/06/2020 Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2020

30/06/2020 Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2020


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
    Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση