Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Κατασκευές

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ, 1995-201809/07/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 201627/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΕΒ 202005/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΕΒ 2020/201905/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΕΒ 2020/201905/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ14/04/20 Άνοιγμα Αρχείου 14/04/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ14/04/20 Άνοιγμα Αρχείου 14/04/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ20/01/20 Άνοιγμα Αρχείου 18/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΡ 202018/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΡ 202018/05/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ05/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-201705/07/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση