Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βιομηχανία, Κατασκευές > Κατασκευές

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ, 1995-201908/07/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 201627/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΟΚΤ 202013/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΟΚΤ 2020/201913/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΚΤ 2020/201913/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ11/01/21 Άνοιγμα Αρχείου 11/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ11/01/21 Άνοιγμα Αρχείου 11/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ18/01/21 Άνοιγμα Αρχείου 18/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΕΚ 202018/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΕΚ 202018/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ10/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-201808/07/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση