Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Βιομηχανία, Κατασκευές > Κατασκευές > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων






Έτος Αναφοράς: 2003
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2003 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ CC 1996)17/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 2003 17/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 200317/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 200317/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 200317/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2003 (ΒΑΣΗ 2000)01/11/05 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΑΥΓ 200305/11/03 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 200301/12/03 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΟΚΤ 200309/01/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΝΟΕ 200302/02/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 200317/02/04 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων









Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση