Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Βιομηχανία, Κατασκευές > Κατασκευές > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2008
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 200818/02/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 200818/02/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ), 200818/02/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ), 200818/02/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2008 (ΒΑΣΗ 2000)14/04/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2008 (ΒΑΣΗ 2000)14/04/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2008 (ΒΑΣΗ 2000)27/03/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2008 (ΒΑΣΗ 2005)23/03/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2004-2008 (ΒΑΣΗ 2000)22/01/09 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2004-2008 (ΒΑΣΗ 2005)23/03/09 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση