Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εργασία > Απασχόληση > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2016

23/12/2016Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 3ο Τρίμηνο 2016

14/12/2016Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 3ο Τρίμηνο 2016

14/12/2016Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 3ο Τρίμηνο 2016

01/12/2016Αποτελέσματα Ειδικής Ενότητας Εργατικού Δυναμικού 2016: Νέοι στην Αγορά Εργασίας

23/09/2016Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο Τρίμηνο 2016

23/09/2016Αλλαγή της ώρας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2016

14/09/2016Διορθωμένη Ανακοίνωση: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 2ο Τρίμηνο 2016

13/09/2016Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 2ο Τρίμηνο 2016

13/09/2016Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 2ο Τρίμηνο 2016

08/07/2016Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 1ο Τρίμηνο 2016

13/06/2016Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 1ο Τρίμηνο 2016

13/06/2016Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 1ο Τρίμηνο 2016

28/03/2016Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 4ο Τρίμηνο 2015

15/03/2016Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 4ο Τρίμηνο 2015

15/03/2016Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 4ο Τρίμηνο 2015


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση