Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εργασία > Απασχόληση > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2017

15/12/2017Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 3ο Τρίμηνο 2017

12/12/2017Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 3ο Τρίμηνο 2017

12/12/2017Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 3ο Τρίμηνο 2017

20/09/2017Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο Τρίμηνο 2017

13/09/2017Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 2ο Τρίμηνο 2017

13/09/2017Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 2ο Τρίμηνο 2017

23/06/2017Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 1ο Τρίμηνο 2017

14/06/2017Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 1ο Τρίμηνο 2017

14/06/2017Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 1ο Τρίμηνο 2017

24/03/2017Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 4ο Τρίμηνο 2016

15/03/2017Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 4ο Τρίμηνο 2016

15/03/2017Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 4ο Τρίμηνο 2016


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση