Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εργασία > Απασχόληση > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2019

14/03/2019Νεότερα Στοιχεία: Κενές Θέσεις Εργασίας, 4ο Τρίμηνο 2018

14/03/2019Νεότερα Στοιχεία: Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, 4ο Τρίμηνο 2018

22/02/2019Νεότερα Στοιχεία: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 4ο Τρίμηνο 2018

11/01/2019Νεότερα Στοιχεία: Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης κατά Κατηγορία Υπηρεσίας, Δεκ 2018


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση