Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εργασία > Απασχόληση

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 202111/06/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-202002/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2020 - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ18/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-202114/06/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009-202112/07/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ18/03/21 Άνοιγμα Αρχείου 14/06/21 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση