Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εργασία > Απασχόληση

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201905/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-201830/05/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2019 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ11/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-201913/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009-201911/09/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ14/03/19 Άνοιγμα Αρχείου 13/09/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση