Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Πληθυσμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2009

30/11/2009Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2008

06/10/2009Νεότερα Στοιχεία: Πληθυσμός της Κύπρου, 2008

16/06/2009Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2007

02/02/2009ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2009


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση