Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Πληθυσμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2010

15/11/2010Νέα Έκδοση: Στατιστικοί Κωδικοί Δήμων, Κοινοτήτων και Ενοριών της Κύπρου, 2010

04/11/2010Νεοτέρα Στοιχεία: Πληθυσμός και Δημογραφικά Στοιχεία, 2009


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση