Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Πληθυσμός

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 1996-201728/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2001-201728/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 1995-201728/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 1996-201728/11/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, 1990-201728/11/18 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
Δεν υπάρχουν Κυριότερα Στοιχεία

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση