Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Πληθυσμός

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, 1990-201930/11/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 1995-201930/11/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 1974-201930/11/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 1974-201930/11/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ, 1974-201930/11/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση