Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας




Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Πληθυσμός







ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2018 (EL) - (895,8 Kb) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - (590,02 Kb) ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - (840,92 Kb) ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ - (536,99 Kb) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2018 (EL)
Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό ανά μήνα, εκτιμήσεις για το τέλος του έτους κατά ομάδες ηλικιών των πέντε ετών, στατιστικές γεννήσεων και γονιμότητας, στατιστικές θανάτων και θνησιμότητας, πίνακες επιβιώσεως, γάμοι, διαζύγια και μετανάστευση. Ανάλυση πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων.
Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2019   Κατηγορία: Ετήσιες Εκδόσεις



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010   (EL, EN) - (1610,66 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 (EL, EN)
Ένα ενημερωμένο σύστημα στατιστικών κωδικών των επαρχιών, των δήμων, των κοινοτήτων και των ενοριών της Κύπρου. Σημειώνεται η εξής αλλαγή από την έκδοση του 2009: Σε συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4341 και ημερομηνία 25.01.2010, η ενορία Ιμπραχίμ Πασά του Δήμου Λευκωσίας διαχωρίζεται σε δύο ενορίες, την ενορία Ιμπραχίμ Πασά και την ενορία Νεάπολη. Κατά συνέπεια, έχουν δοθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία οι κωδικοί 1000-20 και 1000-29 για τις ενορίες Ιμπραχίμ Πασά και Νεάπολη αντίστοιχα.
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/11/2010   Κατηγορία: Συστήματα Ταξινόμησης





Αρχείο Εκδόσεων









Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση