Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

Απογραφή Πληθυσμού 2011 - Κυριότερα Αποτελέσματα06/11/13 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Πληθυσμός - Τόπος Διαμονής, 201122/04/19 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Οικογενειακή Κατάσταση, 201103/12/14 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Χώρα Γέννησης, Υπηκοότητα, Χώρα Υπηκοότητας, Γλώσσα, Θρήσκευμα, Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα, 201122/04/19 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Επίπεδο Μόρφωσης, Αλφαβητισμός, 201117/06/15 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Εργατικό Δυναμικό, 201127/09/13 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Μεταναστευτική Κίνηση, 201130/09/14 Άνοιγμα Αρχείου
Πληθυσμός - Συχνότητα Ονομάτων, 201102/09/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΣΥΝΟΛΟ
Κατοικίες (Σύνολο) - Γεωγραφική Κατανομή, 201123/12/15 Άνοιγμα Αρχείου
Κατοικίες (Σύνολο) - Κύρια Χαρακτηριστικά, 201126/06/13 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ
Κατοικίες (Κατοικημένες) - Γεωγραφική Κατανομή, 201103/04/13 Άνοιγμα Αρχείου
Κατοικίες (Κατοικημένες) - Ανέσεις Κατοικίας, 201108/08/13 Άνοιγμα Αρχείου
Κατοικίες (Κατοικημένες) – Καθεστώς Ενοίκησης, 201103/04/13 Άνοιγμα Αρχείου
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Νοικοκυριά - Γεωγραφική Κατανομή, 201124/07/14 Άνοιγμα Αρχείου
Νοικοκυριά - Μέγεθος Νοικοκυριού, 201112/09/14 Άνοιγμα Αρχείου
Νοικοκυριά - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Σύνδεση με το Διαδίκτυο, 201109/04/13 Άνοιγμα Αρχείου
Νοικοκυριά - Τύπος Νοικοκυριού, 201117/06/15 Άνοιγμα Αρχείου
Νοικοκυριά - Οικογενειακοί Πυρήνες, 201124/07/14 Άνοιγμα Αρχείου
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Ιδρύματα, 201123/05/13 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση