Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή ΠληθυσμούΤόμος Ι:  Γενικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Μετανάστευση και Εργατικό Δυναμικό   - (1178,01 Kb) Τόμος ΙΙ: Νοικοκυριά και Οικιστικές Μονάδες (EL) - (759,86 Kb) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011, Τόμοι I-II (EL)
Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης, υπηκοότητα κ.ά.), τη μεταναστευτική κίνηση του πληθυσμού (όπως στοιχεία για τους ξένους υπηκόους, για τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, για τους εξωτερικούς μετανάστες κ.ά.) και το εργατικό δυναμικό (όπως στοιχεία για την απασχόληση, την επαγγελματική υπόσταση των εργαζομένων, το επάγγελμα και την οικονομική τους δραστηριότητα, καθώς και στοιχεία για τους ανέργους κ.ά.). Ο Τόμος II περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις κατοικίες (κατοικημένες και σύνολο), για τα νοικοκυριά και για τους οικογενειακούς πυρήνες που έχουν καταγραφεί κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή.
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/10/2015   Κατηγορία: ΑπογραφέςΤόμος Ι:  Γενικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού  (EL, EN) - (4975,66 Kb) Τόμος ΙΙ: Στοιχεία κατά Επαρχία, Δήμο/ Κοινότητα  (EL, EN) - (4999,5 Kb) Τόμος ΙΙΙ: Νοικοκυριά και Οικιστικές μονάδες  (EL, EN) - (5155,43 Kb) Τόμος ΙV: Μετανάστευση  (EL, EN) - (9935,38 Kb) Τόμος V: Εργατικό Δυναμικό  (EL, EN) - (4056,53 Kb) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001, Τόμοι I-V (EL, EN)
Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως αυτά πηγάζουν από την Απογραφή (όπως, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο μόρφωσης, ο τόπος καταγωγής κ.ά.). Ο Τόμος II περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις κατοικίες, νοικοκυριά, ιδρύματα και πληθυσμό που έχουν καταγραφεί κατά επαρχία, δήμο-κοινότητα και ενορία των δήμων. Ο Τόμος III περιέχει στοιχεία για τις κατοικίες, κατοικημένες και μη, τον τύπο κτιρίου, το μέγεθος και τις ανέσεις των κατοικιών, το καθεστώς ενοίκησης, το ενοίκιο, τα νοικοκυριά, τον τύπο και το μέγεθος τους, κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή. Ο Τόμος IV περιλαμβάνει στοιχεία για τις μετακινήσεις του πληθυσμού εντός Κύπρου, για τη μετανάστευση από το εξωτερικό και για τους ξένους υπηκόους κατοίκους Κύπρου. Ο Τόμος V περιέχει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή. Η τιμή για τον Τόμο I, II, III και IV είναι €17 και για τον Τόμο V είναι €11,50
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2004   Κατηγορία: Απογραφές

Αρχείο Εκδόσεων
Δεν υπάρχουν Εκδόσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση