Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1881
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 1881 (EN)25/02/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 1881 - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN)17/03/21 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση