Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1931
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1931 - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN)25/02/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1931 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN)20/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1931 - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN)17/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 1931 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (EN)17/03/21 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση