Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1946
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1946 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΕΝΟΡΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN)12/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1946 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (EN)19/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1946 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (EN)17/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 1946 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (EN)17/03/21 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση