Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1992
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1992 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ14/01/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1992 - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ17/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1992 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΕΝΟΡΙΑ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ17/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 1992 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΕΝΟΡΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ17/10/17 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ17/10/17 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση