Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Απογραφή Πληθυσμού > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2001
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 200109/06/03 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 200107/07/03 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 200117/02/04 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση