Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Εκπαίδευση


29/03/2019Αποτελέσματα Έρευνας: Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2016/2017

18/06/2018Αποτελέσματα Έρευνας: Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2015/2016

31/01/2018Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 2016

Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
     Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση