Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Εκπαίδευση > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2012/2013
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2012/201329/09/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 201229/09/15 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση