Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Εκπαίδευση > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2013/2014
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2013/201410/12/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2013/201410/12/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2013/201410/12/15 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 201320/04/16 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση