Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2010

16/11/2010Νέα Έκδοση: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 2005-2008

24/09/2010Δείκτες Κινδύνου Φτώχειας, 2008

19/04/2010Νέα Έκδοση: Κοινωνική Προστασία Στην Κύπρο, 2007


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση