Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία


19/02/2020Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020

16/01/2020Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνική Προστασία, 2017

03/09/2019Νεότερα στοιχεία: Φτώχια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, 2018

19/12/2018Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνική Προστασία, 2016

17/09/2018Νεότερα στοιχεία: Φτώχια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, 2017

12/10/2017Αποτελέσματα Έρευνας: Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, 2015/2016

12/01/2017Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 2012-2015

Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
     Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση