Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Στοιχεία Κατά Φύλο

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ25/04/07 Άνοιγμα Αρχείου
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): Βάση Δεδομένων για Στοιχεία Κατά Φύλο


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση