Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Έγκλημα

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2005-201712/06/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2007-201823/12/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2007-201823/12/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση