Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας




Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Έγκλημα






31/12/2020Νεότερα Στοιχεία: Εγκληματολογικές Στατιστικές, 2018

12/06/2019Νεότερα Στοιχεία: Εγκληματολογικές Στατιστικές, 2016-2017

17/08/2017Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Εγκληματολογικές Στατιστικές, 2015





Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
     Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις









Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση