Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Έγκλημα > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 1990-2011
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΕΓΚΛΗΜΑ, 1990-201119/11/14 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση