Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Ερωτηματολόγια Ερευνών
Τρέχουσες Έρευνες.
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών 2020 (530,31 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης 2020 (547,44 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης 2020 (2719,85 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Χρήσης Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις 2021 (2207,27 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Ταξιδίων Κατοίκων Κύπρου - Εντός και Εκτός Κύπρου 2020 (1261 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Ταξιδιωτών - Αναχωρήσεις (Κάτοικοι Κύπρου) (438,05 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Ταξιδιωτών - Αναχωρήσεις (Μη Κάτοικοι Κύπρου) (791,08 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Συλλογή Στοιχείων για την Επιστημονική Έρευνα και την Πειραματική Ανάπτυξη 2019 (865,22 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Βιομηχανίας 2019 (322,39 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας 2020 (778,36 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης 2019 (395,48 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 2019 (275,63 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία 2019 (265,33 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία - Ειδικοί Παραγωγοί 2019 (408,06 Kb)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση