Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και Ανάπτυξη

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2017 (Συνοπτικός Πίνακας)04/07/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2017 (Αναλυτικοί Πίνακες)04/07/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, 2006 10/12/10 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση