Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και Ανάπτυξη > Αρχείο Εκδόσεων

Έτος Δημοσίευσης: 2008

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005 (EL, EN) - (5152,27 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005 (EL, EN) - €10,00
Στοιχεία για το προσωπικό που ενασχολείται και τις δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) που αφορούν στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τις πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2008   Κατηγορία: Ετήσιες Εκδόσεις    Επιλέξτε να δείτε τις ΕκδόσειςΑρχείο Εκδόσεων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση